Menu

Avbokning och återbetalning

Avbokning och återbetalning

Lågprisflygbolag

Biljetter som de flesta lågprisflygbolag erbjuder är icke avbokningsbara. Förutom klart definierade undantagssituationer, som i de flesta fall innebär att passageraren eller någon i dennes närmaste familj avlider, finns det ingen möjlighet att få tillbaka pengarna för en outnyttjad biljett.

I fall passageraren eller någon i dennes närmaste familj avlider, ska en ansvarig person lämna ett dödsbevis till eSky. Detta dokument behövs för att kunna påbörja behandlingen av återbetalningsansökan.

Om passageraren som avled var också den person som hade betalat för biljetterna, blir det eventuella återbetalningsbeloppet en del av avlidens dödsbo och kan betalas ut först när alla rättsliga åtgärder vidtagits.

Om passageraren inte kunde utnyttja sin biljett, återbetalas även de oanvända skatter och flygplatsavgifter som ingick i priset. Detta gäller dock oftast inte om man bokat biljetter hos lågprisflygbolag eftersom dessa flygbolag brukar debitera en extra avgift för att behandla ansökan om återbetalning. Denna avgift motsvarar oftast kostnaderna för de ovannämnda skatterna och flygplatsavgifterna.

Kan man avboka sin resa på grund av sjukdom?

Lågprisflygbolag återbetalar din biljett endast vid vissa undantagssituationer, men om du kontaktar flygbolaget och säger att du har blivit sjuk, är det möjligt att ditt fall kommer att behandlas individuellt. Även om det inte står i lågprisflygbolagets villkor att de är skyldiga att återbetala din resa, så är det alltid värt att försöka ansöka om återbetalning eftersom ibland händer det att personalen gör passageraren till viljes.

Om du vill begära återbetalning behöver du samla nödvändiga dokument som styrker att du inte kunde utnyttja din flygbiljett. Dessa dokument ska skickas till eSkys kontor och vår personal kommer att sköta vidare kontakt med flygbolaget.

Reguljära flygbolag 

Ta del av biljettvillkor när du bokar flyg hos reguljära flygbolag. Villkoren innehåller tydliga regler som gäller avbokning och återbetalning.

De flesta flygbolag (men inte alla) tillåter att få tillbaka pengarna för skatter och flygplatsavgifter, även när det inte går att återkräva avgiften som gick direkt till flygbolaget. Detta är dock oftast möjligt endast om hela din bokning blev annullerad. Om du kunde flyga en del av din planerade resa blir det svårare eller även omöjligt att få tillbaka pengarna för de oanvända skatterna och flygplatsavgifterna.

Obs!

  • för att få tillbaka pengarna för skatter och flygplatsavgifter så snabbt så möjligt behöver du anmäla att du inte kan flyga före planerad avgång,
  • i vissa biljettyper ingår förutom återbetalning av skatter och flygplatsavgifter även återbetalning av (hela eller delar av) avgiften som går direkt till flygbolaget,
  • om du inte kan resa finns det även möjlighet att anmäla det genom det här kontaktformuläret
  • vissa flygbolag tillåter återbetalning av flygbiljett när du avbokar samma dag som bokning sker. För att göra det behöver du kontakta våra konsulter. Återbetalning dagen efter att du bokade din resa hos reguljärt flygbolag är möjligt i enlighet med dina biljettvillkor.
  • vissa flygbolag tillåter fullständig återbetalning på utvalda rutter om du har fått avslag på din ansökan om visum. Våra konsulter kommer att hjälpa dig få reda på om sådana regler gäller för din biljett.

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla ansökningar om återbetalning på grund av att man inte kunde utnyttja sin bokning behandlas individuellt. Du måste alltid räkna med att flygbolaget kan neka din begäran om återbetalning.

Tänk på att...

Det bästa sättet att skydda sig mot ekonomiska förluster i sådana situationer är att teckna en lämplig försäkring. Du kan köpa en avbeställningsförsäkring på vår hemsida under fliken ”Försäkringar”.

Försäkringen måste tecknas senast efter 5 dagar räknat från den dag då du bokade flygbiljetter eller boende och hel- eller delbetalade din bokning, dock inte senare än en dag före resans början (se avresedatumet på din biljett) samt inte senare än en dag före planerad hotellvistelse. Kostnaderna ersätts upp till 5000 €.

Tips och förslag i denna artikel och relaterade artiklar är endast för information och hjälp och kan inte utgöra grund för några anspråk mot eSky.se.

Innehåller den här artikeln informationen du letade efter? Ja | Nej
Jag tycker att artikeln:
Tack för att du tyckte till!