Menu

Brexit: att resa till Storbritannien

Brexit: att resa till Storbritannien

Brexit är ett faktum. Storbritannien lämnade Europeiska Unionen vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Övergångsperioden då man kunde resa mellan Europeiska Unionen och Storbritannien enligt de gamla reglerna tog slut den 31 december 2020. Hur reser man till Storbritannien från och med den 1 januari 2021? Vad gäller nu för EU-medborgare som ska resa till England, Wales, Skottland och Nordirland?

Vad har ändrats efter Brexit?

Till följd av Brexit trädde Storbritanniens ut ur Europeiska Unionen och lämnade den inre marknaden som grundar sig på bl.a. fri rörlighet för personer. Det är dock värt att märka att Storbritannien aldrig har varit medlem i Schengen och därför behövde EU-medborgare gå igenom gränskontrollen och på flygplatsen – passkontrollen. Men för att resa in i Storbritannien oavsett ändamål (turism, tjänsteresa, jobb, studier) gällde dock i praktiken att visa upp sitt id-kort.

På grund av Brexit gäller nu nya regler för EU-medborgare samt medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz för att resa in i Storbritannien (även kortare resor på några dagar omfattas av dessa regler).

Att resa till Storbritannien efter Brexit

Från och med den 1 januari 2021 behöver alla EU-medborgare giltig id-handling för att resa in i Storbritannien. Obs! Från och med den 1 oktober 2021 är ett pass det enda giltiga dokumentet vid inresa till Storbritannien! Detta gäller för samtliga orsaker för inresa.

Brexit innebär att EU-medborgare samt medborgare i EES-länderna (Island, Liechtenstein, Norge) och medborgare i Schweiz omfattas nu av visumkrav. I vissa fall behöver man dock inte ha visum – allt beror på i vilket syfte du reser.

  • Besöks- och turistresor
    Om du ska iväg till Storbritannien på en kort resa (max. 6 månader), till exempel för att besöka London eller hälsa på din familj eller dina vänner behöver du endast ha giltigt pass. I sådana fall behöver du inte ha visum.
  • Tjänsteresor
    Om du ska iväg till Storbritannien på en kort tjänsteresa (delegation, möte, konferens osv.) behöver du endast ha giltigt pass. I de flesta fall behöver du ha visum bara när du åker på en längre tjänsteresa, d.v.s. när din totala vistelsetid i Storbritannien överstiger 6 månader. Arbete, tjänster som ska utföras på plats för brittiska arbetsgivare eller praktik är exempel på de tjänsteresor som omfattas av visumkrav.
  • Resor i syfte att jobba eller studera
    Om du ska resa till Storbritannien för att jobba (både som anställd och som egenföretagare), göra praktik eller studera behöver du ha förutom pass även visum. Läs igenom visumvillkor som finns på den brittiska regeringens officiella webbplats innan du reser iväg.

Obs! Med anledning av Coronapandeminkräver den brittiska regeringen i varje ovanstående fall att alla personer som kommer till Storbritannien visar upp även ytterligare dokument. Om du har bokat din biljett på eSky kan du kontrollera all nödvändig information genom att logga in på ditt konto. Dessa upplysningar finns även på webbsidan som innehåller information och nödvändiga resehandlingar.

Om du är EU-medborgare som bor i Storbritannien och ska resa

I Storbritannien bor många EU-medborgare som bosatte sig i landet tack vare den fria rörligheten för personer inom EU. Till följd av Brexit måste alla dessa personer ansöka om settled eller pre-settled status (senast den 30 juni 2021) för att få kunna bo kvar i Storbritannien. När det gäller resor får personer med settled eller pre-settled status ha giltigt id-kort för att korsa den brittiska gränsen (detta gäller fram till den 31 december 2025). Sedan ska alla personer med settled status visa upp ett giltigt pass för att kunna resa in i Storbritannien. Settled eller pre-settled status gör förstås att du inte behöver ansöka om visum för att åka någonstans i Storbritannien.

Att resa i Storbritannien efter Brexit

Brexit har inte medfört några stora förändringar när det gäller resor och vistelse i Storbritannien. Både nationellt körkort och det europeiska sjukförsäkringskortet godtas på samma sätt som förut. Den brittiska regeringen rekommenderar dock att köpa till extra reseförsäkring som också omfattar privata läkarbesök. Notera att varken det europeiska sjukförsäkringskortet eller reseförsäkring omfattar planerad medicinsk vård och behandling i Storbritannien.

Roamingavgifter är en av de aspekter som påverkas av Storbritanniens utträde ur EU. Fram till slutet av 2020 fick mobiloperatörer inte ta ut extra avgifter av personer som använde mobiltelefoner under en resa i Storbritannien. Nu är det tillåtet med sådana avgifter så kontrollera hos din mobiloperatör vilka roamingavgifter som gäller i Storbritannien.

Att korsa gränsen mellan Irland och Storbritannien

Vilka konsekvenser har Storbritanniens utträde ur EU för de som reser mellan Irland (som är medlem i EU) och brittiska Nordirland? Fram till den 1 januari 2025 kommer man kunna korsa landgränsen mellan Storbritannien och Irland på samma sätt som före Brexit. Sedan kan Nordirlands parlament ensidigt avstå från dessa villkor eller förlänga den gällande lagen om gränskorsning och tullpolitik med ytterligare fyra år.

Tips och förslag i denna artikel och relaterade artiklar är endast för information och hjälp och kan inte utgöra grund för några anspråk mot eSky.se.

Innehåller den här artikeln informationen du letade efter? Ja | Nej
Jag tycker att artikeln:
Tack för att du tyckte till!