Menu

Resehandlingar: identitetskort eller pass?

Resehandlingar: identitetskort eller pass?

Klicka här om du vill läsa mer om visum eller andra dokument som krävs i olika länder

Både pass och identitetskort:

  • intygar personens identitet
  • bekräftar det svenska medborgarskapet 

Passet berättigar dig till att passera gränsen och till att stanna utomlands. Identitetskortet ger dig rätt att resa till:

  • Europeiska unionens medlemsstater
  • medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • stater som genom separata beslut tillåter att passera gränsen med ett giltigt identitetskort

Kom ihåg!
Kolla om dina resehandlingar är giltiga innan du reser utomlands. Kontrollera också vilka förordningar som gäller i det land som du reser till. Resenärerna till vissa länder måste visa upp pass som är giltigt för åtminstone 6 månader efter planerat återkomstdatum. Kolla här vart du kan åka med ditt identitetskort. 

Tips och förslag i denna artikel och relaterade artiklar är endast för information och hjälp och kan inte utgöra grund för några anspråk mot eSky.se.

Innehåller den här artikeln informationen du letade efter? Ja | Nej
Jag tycker att artikeln:
Tack för att du tyckte till!