Menu

TJÄNSTEBESTÄMMELSER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

 • § 1. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

  1. Dessa Tjänstebestämmelser specificerar regler för användning av ett ”Bokningssystem” för tredjepartstjänster som erbjuds via www.eSky.se webbsida och en Teletjänstcentral, inklusive bokning och inköp av: Flygbiljetter, Reseförsäkring, Hotelltjänster, Resepaket, Charterflygningar, Tågbiljetter och övriga tjänster som är tillgängliga via Bokningssystemet.
  2. Administratören av Bokningssystemet för flyg är eSky.pl Spółka Akcyjna, med säte i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, registrerat i Entreprenörsregistret förd av Distriktsdomstolen för Katowice-Wschód i Katowice, 8:de Kommersiella Avdelningen av det Nationella Domstolsregistret under KRS nummer: 0000383663, VAT identifieringsnummer: 9481987199, REGON 670140736, med aktiekapitalet på PLN 1 019 525.60 utbetalt i sitt helhet, som är Mervärdesskatt betalare, senare kallad eSky.
  3. Användandet av Bokningssystemets och Teletjänstcentralens tjänster (telefonnummer tillgängliga via www.eSky.se webbsida) kräver godkännande av alla följande bestämmelser indikerade i dessa Tjänstebestämmelser. Godkännande utgör en avsiktsförklaring och skapar rättsliga skyldigheter mellan Användare och eSky Tjänsteleverantör.
  4. Användare har rätt att avgiftsfritt kopiera, mångfaldiga och spara innehåll av dessa Tjänstebestämmelser, utan rätt att distribuera dem kommersiellt.
  5. Företagsnamn, namn, beskrivningar och varumärken som presenteras på webbplatsen www.eSky.se är rättsligt skyddade. Varje Användare ska avstå från all verksamhet som bryter mot immateriella rättigheter av personer som har rätt till dessa namn, beskrivningar och varumärken.
  6. Om inget annat anges är all upphovsrätt till texter, bilder, fotografier och annat innehåll på webbplatsen www.eSky.se eSkys egendom. Alla varumärken som inte tillhör eSky används endast i informationssyfte och tillhör ägaren.
  7. Kopiering, ändring och överlåtelse (genom elektroniska medel eller på annat sätt) samt mångfaldigande, användning och distribuering av innehållet som finns på webbplatsen www.eSky.se är tillåtet endast om rättsinnehavaren har lämnat sitt samtycke. Användning av information som finns på denna webbplats ska ske endast på ett lagenligt sätt.
  8. Varje Användare borde följa dessa Tjänstebestämmelser från och med att de vidtar åtgärder med avsikt att använda Bokningssystemet.
  9. Användare kan använda Bokningssystemet om Användares enhet eller elektroniska system uppfyller nedanstående tekniska minimikrav:
   • dator, mobil enhet eller annan utrustning med tillgång till internet;
   • tillgång till e-post eller fungerande e-postadress;
   • aktuell webbläsare som till exempel: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • godkännande av cookies och Javascript-aktivering i webbläsaren;
   • app för att öppna pdf-dokument;
   • dataöverföringshastighet i minst 3G standard.
  10. Bokning och inköp av bestämda produkter tillgängliga via Bokningssystemet är varje gång individuella transaktioner genomförda av Användare och omfattas av villkor specificerade av varje tredje part. Inköp av varje produkt omfattas av speciella villkor specificerade för varje tjänst som är tillgänglig via Bokningssystemet.
  11. På grund av olika tariffvillkor hos Transportörer rekommenderas det att ankomma till flygplatsen minst 3 timmar innan tidtabellsenlig avgångstid för flygning för att undvika organisatoriska svårigheter i tillhandahållande av en tjänst.
  12. För att kunna läsa igenom Transportörernas villkor, erhålla information från ett givet flygbolag eller en given leverantör som tillhandahåller tjänster till Användaren, samt för att få tillgång till tjänster som omfattas av dessa Föreskrifter kan du behöva prata engelska.
  13. Varje Användare har möjlighet att registrera konto på eSky för att kunna ta del av extra funktioner som underlättar köp av tjänster på webbplatsen www.eSky.se (”Ditt konto”).
  14. För att registrera sig behöver man fylla i ett registreringsformulär som finns på webbplatsen www.eSky.se (efter att man först har skrivit in sin e-postadress och sitt lösenord), logga in med hjälp av Google eller Facebook eller kryssa i en ruta för registrering vid bokning. För att aktivera Ditt konto som skapats med e-postadress och lösenord behöver Användaren klicka på en aktiveringslänk som eSky omedelbart skickat till Användarens e-postadress. Registrering med hjälp av Google eller Facebook kräver ingen ytterligare aktivering.
  15. För att logga in på Ditt konto behöver Användaren skriva in i inloggningsformuläret den e-postadress (login) och det lösenord som Användaren angivit vid registrering.
  16. Lösenordet som angivits vid registrering kan ändras efter att Användaren har loggat in. Det finns ingen möjlighet att ändra e-postadress (login).
  17. Radering av Ditt konto sker efter att Användaren har ansökt om radering via kontoinställningar på Ditt konto.
  18. eSky har rätt att omedelbart radera Ditt konto vid uppenbar kränkning av dessa Bestämmelser, tillhandahållande av olagligt innehåll eller lämnande av felaktiga uppgifter vid registrering.
 • § 2. DEFINITIONER

  1. Bokningssystemet – ett program som behandlar transaktionsprocesser tillgängliga via www.eSky.se webbsida och via Teletjänstcentralen som gör det möjligt för Användare att:
   1. söka inhemska eller internationella flygningar mellan två städer, kalkylera pris på dessa flygningar och köpa flygbiljetter,
   2. kalkylera pris och köpa reseförsäkring,
   3. söka och beställa hotelltjänster i alla möjliga städer (i landet och utomlands) i valfri tidsram,
   4. söka inhemska och internationella järnvägsförbindelsen för valfri bestämd järnvägsrutt samt kalkylera priser på dessa förbindelser och köpa tågbiljetter,
   5. anpassa förslag till tjänster indikerade i punkter a-d tack vare geolokalisering baserad på Användares Informationssystem (genom att identifiera dators IP adress och dess datasökning).
   6. använda övriga tjänster som erbjuds av enheter som eSky tillhandahåller hyrestjänster för reklamytor på webbsida, indikerade i § 17 av Tjänstebestämmelser.
  2. Användare - varje fysisk eller juridisk person eller organisatorisk enhet utan juridisk personlighet som har rättskapacitet enligt lagar, som använder Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen.
  3. Betalare – varje fysisk eller juridisk person eller organisatorisk enhet utan juridisk personlighet som har rättskapacitet enligt lagar, som använder Bokningssystemet och Teletjänstcentralen och gör betalning eller är skyldig att göra en sådan betalning.
  4. Teletjänstcentralen – enheten ansvarig för kontakter med Användare och Betalare fungerande som en sida som genomför tjänster som tillhandahålls via www.eSky.se webbsida, i enlighet med villkor och i omfattning som är specificerade i dessa Bestämmelser.
  5. Leverantör – tillhandahållare av tjänster som erbjuds till Användare på www.eSky.se webbsida.
  6. Tillhandahållare av tjänster – en enhet som tillhandahåller tjänster specificerade i dessa Bestämmelser för Användare via eSky, Bokningssystemet eller direkt, beroende på typ av tjänster.
  7. Hotelltjänster – boende tjänster bestående av boende för ändamål övriga än bostadsförknippade, som inte är en oskiljaktig del av transport av Användare,
  8. Transportör – en enhet med giltigt certifikat (koncession, licens) som bemyndigar verksamhet omfattande luftfart och tjänster i omfattning som specificerades i dessa Bestämmelser.
  9. Flygbiljett – ett dokument utfärdat via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen som bemyndigar för användande av luftfart tjänst.
  10. Tariff villkor – boknings villkor beträffande användande av bestämt flygbiljett, inklusive, med inte begränsad till: förutsättningar att returnera flygbiljett, bagagestorlek.
  11. E-post adress/ e-post – fungerande och korrekt e-post adress angiven av Användaren.
  12. Personligt frågeformulär – ett frågeformulär som används av Användare för att skicka hans/hennes personuppgifter för att göra det möjligt att använda tjänster som tillhandahålls av eSky, överförda och behandlade i enlighet med förutsättningar specificerade i Sekretesspolicy tillgänglig på www.eSky.se webbsida.
  13. Lågprisbolagen – bestämda flyglinjer omfattade av specifikt beskrivna bestämmelser i enlighet med § 14 av Bestämmelser.
  14. Tjänsteavgift – ej återbetalningsbar avgift inkasserad av eSky eller Tillhandahållare av tjänster som en del av tjänster erbjudna till Användare, beroende av typ och art av tillhandahållna tjänster, i omfattning specificerad i dessa Bestämmelser.
  15. Betalningsinstrument – anpassad anordning eller en uppsättning förfaranden godkända av Användare och Tillhandahållare av tjänster och använda av Användare och Betalare för att utfärda en beställning för genomförande av betalningstransaktion.
  16. Betalningskort – betalningsanordning som möjliggör insättning, överföring och uttag av kontanter genom att använda specialiserade enhet.
 • § 3. ANVÄNDARES ANSVARIGHET FÖR ANVÄNDANDET AV BOKNINGSSYSTEMET

  1. Användare bekräftar att de har full kapacitet att utföra rättsliga åtgärder och ingå rättsligt bindande åtagande..
  2. Användare förvissar att de skall använda Bokningssystemet för sökande av bokning av flygbiljetter, inköp av flygbiljetter samt bokning och inköp av övriga tjänster tillgängliga och indikerade i dessa Bestämmelser, samt övriga tjänster tillgängliga via Bokningssystemet, uteslutande i enlighet med gällande lagar.
  3. Användare ska inte tillhandahålla olagligt eller kränkande innehåll eller använda Bokningssystemet på ett sätt som strider mot den gällande lagstiftningen, dessa Bestämmelser, rådande sedvänjor, grundläggande samhällsnormer eller som skulle kunna orsaka störningar eller fel i Bokningssystemet samt påverka tredje mans rättigheter.
  4. Användare skall söka tjänster för bokning med sitt eget efternamn och skall betala för bokade flygbiljetter och/eller övriga tjänster med sitt eget betalningskort. Varje sökning av tjänster för bokning med användning av någon annans eller falska efternamn och betalningar för bokade flygbiljetter och/eller övriga tjänster med användning av någon annans eller falska betalningskort skall omedelbart anmälas till relevant rättsvårdande myndigheter.
  5. Användaren ska ha lämpliga och giltiga dokument som möjliggör utförandet av tjänster inköpta via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen eller dokument som möjliggör vistelsen i det land där tjänsterna utförs, framförallt ett giltigt identitetskort, ett giltigt pass, nödvändiga visum och andra dokument som krävs beroende på den utvalda tjänsten. Användaren ska också läsa igenom visum- och språkvillkor som finns på www.eSky.se.
  6. Användare är skyldig att kontrollera alla nödvändiga upplysningar indikerade genom Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen inklusive bl a sanitär information, terrorhot, och hälsokrav beträffande tillhandahållna tjänster.
  7. eSky ansvarar inte för att Användare missar att ha tillämpliga dokument som indikerades ovan, inklusive en inresevisum eller en transitvisum nödvändiga i landet där tjänster tillhandahållas eller där Användare har mellanlandning. eSky ansvarar inte heller om Användare misslyckas att uppfylla skyldigheter beskrivna i punkten 5 ovan. Alla upplysningar är tillgängliga för Användare genom Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen, på www.eSky.se och på webbsidan av Polska Utrikesministeriet.
  8. Användaren är skyldig att ange korrekta och aktuella uppgifter vid bokning. eSky ansvarar inte för korrekthet av uppgifter angivna av Användaren vid tjänstebokning.
  9. Användaren som tar del av tjänster i Bokningssystemet kan utsättas för särskilda risker relaterade till användning av e-tjänster som till exempel: risk att obehöriga personer får tillgång till data som transmitteras via internet eller lagras på datorer och mobilenheter med tillgång till internet, risk för datastörning som kan orsaka dataförlust och olagliga ändringar i uppgifterna eller förhindra Användaren från att ta del av tjänsterna.
 • § 4. ANSVARSBEGRÄNSNING

  • eSky upplyser att från och med sökresultat uppvisas, kan övriga erbjudande med likadana tjänster tillhandahållna av tredje parten, annorlunda än den som uppvisats tidigare, uppvisas i Systemet eller på övrigt biljett och tjänstebokning sökmotor. Att man får ett sökresultat, utan att omedelbart bekräfta bokningen och betala för den i Bokningssystemet, berättigar Kunden inte för att lägga en fordran mot mellanhanden för avsluta avtalet om inköp av biljetter eller övriga tjänster erbjudna av enheter som erbjuder tjänster via Bokningssystemet eller övriga söksystemen för biljetter och tjänster.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

 • § 5. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

  • Alla frågor beträffande skydd av personuppgifter av Användare, Betalare och alla övriga personer som använder www.eSky.se webbsida samlades i Sekretesspolicy tillgänglig här: https://www.esky.se/integritetspolicy.
 • § 6. UTFÄRDANDE OCH LEVERANS AV FAKTUROR

  1. Leverantör eller Tillhandahållare av tjänster skall utfärda en elektronisk faktura för tjänster beställda genom www.eSky.se eller genom Teletjänstcentralen. Fakturan skapas baserat på Användarens uppgifter förutsatt att Användaren har angett vid bokning att han eller hon vill få faktura. Genom inköp och godkännande av dessa Bestämmelser samtycker Användaren att få elektroniska fakturor.
  2. Elektroniska fakturor för tjänster skall levereras till e-post adressen angiven i personligt frågeformulär i Bokningssystemet eller under inköpsprocess med användning av Teletjänstcentralen.
  3. Ändringar av uppgifter i en elektronisk faktura som levererades av eSky, angivna av Användare i personligt frågeformulär, ska genomföras i enlighet med och i omfattning specificerad i lämpliga lagar.
  4. Tillhandahållare av tjänster och Leverantörer får ange specifika villkor för utfärdande av faktura oavsett villkor angivna av eSky.

BETALNINGSSÄTT OCH BETALNINGSMETODER

 • § 7. BETALNINGSSÄTT OCH BETALNINGSMETODER

  1. Användare kan välja följande betalningsformer, om eSky gör dessa former tillgängliga i Bokningssystemet, som en del av tjänster tillhandahållna på www.eSky.se webbsida eller genom Teletjänstcentralen:
   1. betalningstransaktion med användning av betalningskort eller liknande betalningsinstrument,
   2. online banköverföringar,
   3. överföring av medel från betalningskonto,
   4. betalning genom lokal betalningsinstitution vilkens erbjudande är tillgängligt i Bokningssystemet och i enlighet med villkor bestämda av denna betalningsinstitution,
   5. övriga speciella förfaranden avsedda för ett givet land där transaktion i Bokningssystemet genomförs, detaljerad beskrivna i bokningsprocessen av en bestämd tjänst.
  2. Användare väljer föredraget betalningssätt i ett personligt frågeformulär i Bokningssystemet eller genom en deklaration inlämnad via Telefjänstcentralen, med tanke på att:
   1. överföring av medel skall genomföras till eSky bankkonto som utpekades i e-post meddelande som bekräftar bokning av utvalda tjänster,
   2. överföring och betalningar skall innehålla uppgifter om förnamn och efternamn av Användare utpekade i Bokningssystemet varje gång, samma gäller identifieringsnummer som eSky specificerar för en bestämd tjänst, till exempel bokningsnummer.

   Följande valmöjligheter är tillgängliga för flygbiljetter:

   1. Betalning via banköverföring är tillgänglig endast när flygbokning görs i förväg via websidan www.eSky.se, dvs. senast 2 vardagar före planerad avgång, förutsatt att eSky tillåter den här betalningsmetoden. Användare som betalar via banköverföring är skyldig att betala det angivna beloppet för flygbiljetten till eSky strax efter att bokningen slutförts. Om Användaren inte betalar i tid finns det risk att flygbolaget ändrar bokningsvillkor.
   2. Flygbiljetter som betalas med användning av överföring av medel från betalningskonto eller genom online banköverföring är utfärdade av eSky den dag då betalning för flygbiljetter köpta av Användare krediteras på givet bankonto, så länge som kreditering sker före kl 20:00. Dagar lediga från arbete är undantag och har definierats på Bokningssystemets webbsida; i sådana fall genomförs transaktionen arbetsdagen efter, i enlighet med villkor definierade av specifika Transportörer.
   3. betalningar för lågpris-flygbiljetter medan inköp online är gjorda med användning av betalningskort eller liknande betalningsinstrument eller överföring av medel från Användares betalningskonto om en sådan tjänst är beställd i bokningformulär eller via Teletjänstcentralen.

   För hotelltjänster:

   1. betalning för hotelltjänst direkt till Leverantör, gjord innan Användare anländer till facilitet, då Användare har full ansvar att göra betalning på ett korrekt sätt.
   2. betalning för hotelltjänst via Tillhandahållare av tjänster, gjord innan Användare anländer till facilitet, då betalningssätt specificerade i punkt 1 ovan är acceptabla.
  3. Betalning med användning av betalningskort eller liknande betalningsinstrument är en säker transaktion genomförd på följande sätt:
   1. Användare av Bokningssystemet gör ett köp med användning av betalningskort eller med användning av övriga betalningsinstrument godkända av eSky, i enlighet med Bokningssystemet eller villkor överenskomna via Teletjänstcentralen.
   2. genom att välja betalningskort som betalningssätt, är Användare skyldig att fylla i fälten som definierar information beträffande deras betalningskort i personliga formuläret i Bokningssystemet.
   3. efter att bokning är registrerad auktoriseras betalningskort automatiskt av Bokningssystemet i order by phone system och belastas med beloppet som tillkommer för inköpta tjänster
   4. i fall av tjänster som omfattar bokning av och betalning för flygbiljetter belastas betalningskort i två transaktioner: netto belopp för biljetter och flygplatsavgifter faktureras av flyglinje, medan belopp för tjänsteavgift faktureras av Tillhandahållare av tjänster. Betalning kan även tas i en transaktion.
   5. i fall av tjänster som omfattar bokning av och betalning för hotelltjänster som följs av belastning av kort och kreditering av betalning, kommer systemet skicka till Användares e-post en voucher som bekräftar inköp av hotelltjänst som är ett bevis på inköp av hotelltjänst, nödvändigt för att använda tjänsten.
  4. Belopp på betalning för tjänster genomförda av eSky baseras på bokningar gjorda av Användare med användning av Bokningssystemet eller i enlighet med villkor överenskomna via Teletjänstcentral och ska fastställas i valuta definierad av Användare som priser av flygbiljetter och hotelltjänster presenterades i.

FLYGBILJETTER

 • § 8. FLYGBILJETTER

  1. I fall av flyglinjer som är ackrediterade av IATA (International Air Transport Association), genom att göra flyglinjens erbjudande tillgänglig för Användare agerar eSky som en agent av dessa flyglinjer och för enheter som erbjuder övriga tjänster via Bokningssystemet agerar som administratören av webbsida som gör tjänster tillhandahållna av Tillhandahållare av tjänster tillgängliga. Enheter som anordnar transporttjänster för Användare och bär ansvaret för att flyget utförs ej eller utförs felaktigt är specifika flyglinjer ackrediterade av IATA på vilkas vägnar och för vilka Tillhandahållare av tjänster agerar och vilkas namn indikeras under bokningsprocessen och på biljett levererad till Användare.
  2. I fall av Lågprisbolagen agerar Tillhandahållare av tjänster som en mellanhand som utövar faktiska åtgärder i dessa flyglinjer, som resulterar i slutförande av transaktion och leverans av biljett beställd från dessa flyglinjer, i strikt överensstämmelse med Användares anvisningar och på deras vägnar, kommunicerade via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen. Genomförande av tjänster och behandling av klagomål omfattas av allmänna bestämmelser hos respektive Transportör som indikeras under bokningsprocessen.
  3. I fall av charterflyg som anordnas av resebyrå agerar eSky som en agent och upplyser om villkor bestämda av en enhet som anordnar flyget. Byrån bär ansvaret för att charterflygtjänst utförs ej eller utförs felaktigt.
  4. Transportavtalets parter är Tillhandahållare av tjänster, specifikt indikerad och definierad i erbjudande, som tillhandahåller lufttransporttjänster som omfattas av avtalet, och Användare. Avtal som nämnas ovan och som ingås via www.eSky.se webbsidan genomförs i enlighet med allmänna avtalsvillkor med specifika Tillhandahållare av tjänster som ingår avtal med Användare.
  5. Användare söker bokning genom att välja en av flygförbindelser föreslagna av Bokningssystemet och genom att fylla i ett personligt formulär med önskade uppgifter som behandlas i enlighet med § 5 av dessa Bestämmelser.
  6. Sökbekräftelse och ändring av pris:
   1. Användare får på angiven e-post adress en bekräftelse av bokning som förutom bokningsnummer innehåller information om utvald flygförbindelse, total kostnad och betalningssätt. Pris av Flygbiljett innehåller: Transportörens netto tariff, flygplatsavgift, skatter, ej återbetalningsbar tjänsteavgift för utfärdande av biljett, ytterligare avgifter, och övriga avgifter för övriga tjänster som är väsentliga delen av transport beskriven i transaktions sammanfattning i Bokningssystemet.
   2. Med tanke på preliminär karaktär av bokning, pris på biljett är inte garanterat fram till att Tillhandahållare av tjänster får betalning.
   3. Användare är skyldig att kontrollera om bokningsdetaljer angivna i e-post meddelande med bekräftelse, samt slutdatum för betalning för bokning av inköp av biljett till pris indikerat under sökande i Bokningssystemet är korrekta.
  7. Inköp av flygbiljett:
   1. Innan inköp av Flygbiljett är Användare skyldig att läsa och godkänna dessa Bestämmelser, samt läsa bokningsvillkor och tariffvillkor av flygförbindelse utvald av Användare, som är tillgängliga i Bokningssystemet. Tillhandahållare av tjänster kommer att belasta Användare med ej återbetalningsbar tjänsteavgift för alla operationer anslutna till utfärdande av biljett, till ett belopp definierad under bokningsprocessen.
   2. Användare bokar ett flygbiljett i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen baserande på tillgänglighet, pris och möjlighet av tillhandahållande av tjänst specificerad i Bokningssystemet eller erhållen genom Teletjänstcentralen vid tidpunkten av bokning.
   3. Efter mottagande av boknings order förbehåller Tillhandahållare av tjänster sig rätten att kontakta Användare för att verifiera Användares uppgifter och för att bekräfta bokningsvillkor. Ifall det går inte att kontakta Användare gör Tillhandahållare av tjänster en bokning i enlighet med villkor som Användare lade order med. Tillhandahållare av tjänster verkställer bokningen, under förutsättning att Användare har betalat minst beloppet motsvarande pris av biljett och avgifter för ytterligare tjänster specificerade av Användare i Bokningssystemet och beloppet motsvarande tjänsteavgift.
   4. Ytterligare tjänster specificerade av Användare som borde verkställas som en del av bokningen (till exempel speciell mat, poänger i bonusprogram, flyg med djur, övermåttlig bagage, speciellt handbagage, ensamkommande barn, ytterligare vård för passagerare, hjälp för funktionshindrade, babysäng och övriga) borde beställas via Teletjänstcentralen eller på e-post adress indikerad av eSky, för att kunna kontrollera tillgänglighet.
   5. Tillhandahållare av tjänster förbehåller sig rätten att vägra utfärda biljett om tariffen utvald av Användare följer inte dess ändamål enligt säljvillkor av ett givet erbjudande eller det finns övriga motiverade begränsningar i avtalen mellan Transportörer, där Tillhandahållare av tjänster har inte någon kontroll.
  8. Former av betalning för inköp av flygbiljetter genomförs i enlighet med villkor specificerade i § 7 av dessa Bestämmelser.
  9. Användares flygbiljett utfärdas av Tillhandahållare av tjänster i en elektronisk form.
  10. Användares flygbiljett som utfärdas av Tillhandahållare av tjänster skall levereras till e-post adress angiven i personliga formuläret i Bokningssystemet eller under inköp via Teletjänstcentralen.
  11. Annullering av bokning av Transportörens fel:
   1. eSky skall inte vara ansvarig för ändringar i Användares bokningar och annulleringar av dessa bokningar som görs av flyglinjer.
   2. Användare skall adressera varje och alla fordringar resulterande från annulleringar eller ändringar, inklusive flygförseningar av Transportörens fel, direkt till Transportören. Transportörens ansvar är igenkänt i enlighet med villkor i Warszawa Konventionen och Montreal Konventionen.
  12. Avbokning av flygbiljett:
   1. Användare skall vara berättigad att avboka flygbiljett som köptes via www.eSky.se webbsida om tariff villkor fastställda av Transportören tillåter det. Avbokning av flygbiljett kan resulteras i ytterligare straffavgift i beloppet fastställt oberoende av eSky och specificerat av Transportören.
   2. Om tariffvillkor möjliggör avbokning av flygbiljett skall Betalare kontakta Teletjänstcentralen via telefon för att avboka biljetten eller själv begära avbokning hos Transportören.
   3. Beroende på vilken betalningsmetod som använts överförs återbetalningsbeloppet för flygbiljetten antingen till köparens bankkonto eller till köparens betalkortskonto inom 7 dagar från det datum tjänsteleverantören mottar återbetalningsbeloppet i den valuta som användes vid betalningen. Datum för återbetalning är det datum då beloppet debiteras från tjänsteleverantörens bankkonto.
  13. Ändringar/modifikationer av bokning, ytterligare tjänster:
   1. Användare ändrar bokningen själv hos Transportören, via Teletjänstcentralen eller via kontaktformulär på www.eSky.se. Om datum för avresan är inom tid kortare än 48 timmar är modifikation av bokning möjlig endast via Teletjänstcentralen eller direkt hos Transportören.
   2. Om datum för avresan är inom tid kortare än 48 timmar är modifikation av bokning möjlig endast via Teletjänstcentralen.
   3. Kostnaden av ändringen av flygbiljett beror på pris och möjlighet för genomförande av ändringar specificerad av Transportören. Totala kostnaden av ändring av flygbiljetts bokning innehåller:
    • standardavgift för ändring eller ytterligare tjänst (som omfattar avgift för biljettmodifikation i enlighet med bestämmelser och avgiftstabellen av en bestämd flyglinje, samt ej återbetalningsbar tjänsteavgift för beställningsmodifikation eller beställning av ytterligare tjänst),
    • skillnad i tariffpris (prisskillnad mellan primär biljettpris och dess pris vid tidpunkten av ändringen),
    • skillnad i skatter och flygplatsavgifter (potentiell skillnad mellan primär värde av skatter och avgifter och deras värde vid tidpunkten av ändringen).
   4. Bokning i Bokningssytemet modifieras av Tillhandahållare av tjänster under förutsättningar som specificeras i tabellen för tjänsteavgifter för ytterligare tjänster som ändras i biljett som redan är köpt:
    Tabellen för tjänsteavgifter för ytterligare tjänster som ändras i biljett som redan är köpt (i SEK):
    Ändring SF per person
    Ändringar i biljett (inklusive: ändring av resedatum och resväg, passagerares efternamn) 276
    Annullering eller returnering av biljett 276
    Tillsättning av ytterligare eller speciellt bagage 113
    Begärande om hjälp för ensamkommande minderårig 113
    Bokning av utvald plats på flygplan 113
    Beställning av speciell mat 113
    Resande med djur 113
    Prioriterad ombordstigning 113
    Ytterligare tjänster som erbjuds av flyglinje 113
    Incheckning online/hjälp under incheckning 113
   5. Användare får betala för ändringar i bokning av flygbiljett på sådana sätt som specificerades i § 7 i dessa Bestämmelser. Betalning med användning av betalningskort genomförs via Teletjänstcentralen. Om betalning genomförs via överföring av medel från betalningskonto får Användare ett e-post meddelande med bekräftelse av ändring som specificerar: bokningsuppgifter (bokningsnummer, passagerareuppgifter, förbindelsedetaljer och information angående ytterligare tjänster och tariff för flygbiljetter), betalningsuppgifter och belopp för ändringen.
   6. Vissa förmånspristariffer tillgängliga via Bokningssystemet är under mycket specifika förutsättningar av bokning och utfärdande av flygbiljetter. Detta gäller särskilt de tariffer som borde bokas eller betalas för minst tre, sju eller fjorton dagar i förväg. Misslyckande att uppfylla denna villkor kan resulteras i ändring av pris på flygbiljett. eSky förbehåller sig rätten att annullera Användarens bokning gjord exakt tre, sju eller fjorton dagar innan avresa om Användare överstiger gränsen för inköp definierad av Transportör i Transportörens tariff villkor. Flyglinje får be om att utfärda biljetten tidigare. I ett sådant fall ska Användare få nödvändig information om slutdatum för betalning på aktuell e-post adress.
  14. Om Användaren informeras vid bokning av flygbiljett att genom att välja den aktuella flygbiljetten åläggs han eller hon skyldighet att kontrollera flygdatum direkt hos Transportören, vilket innebär att eSky inte kommer att meddela Användaren om sådana ändringar, skall Användaren själv kontrollera ändringar i flygschemat och reagera på lämpligt sätt. Om Användaren inte får relevant information angående bokningen från Transportören, vilket kan leda till att tjänsterna inte kan utföras, skall Användaren omedelbart kontakt eSky för att fastställa status och möjligheter att göra lämpliga ändringar i den aktuella bokningen.
 • § 9. TJÄNSTEN MultiLine

  1. Allmänna bestämmelser
   1. ”MultiLine-flyg” innebär flygförbindelser som kan bokas av Användarna i Bokningssystemet och som består av minst två flyg med byte(n). Förbindelserna trafikeras av en eller flera Transportörer och separata biljetter utfärdas på varje flyg. I så fall betraktas separata biljetter på alla delsträckor som separata tjänster, inte anknutna till andra tjänster som ingår i planering av hela resan, varvid det inte spelar någon roll om separata biljetter omfattar tjänster av en eller flera transportörer (”MultiLine”). Kombination av flygningar som med hjälp av tjänsten MultiLine kan hittas i Bokningssystemet kallas nedan ”Resan”.
   2. Inköp av MultiLine-biljetter betyder inköp av fler än en biljett som omfattar flera flyg med byte(n). Användaren får separata flygbiljetter på varje delsträcka från en eller flera transportörer och inköp sker inom en bokningsprocess i Bokningssystemet. Inköpta biljetter som gäller vid Resan får inte betraktas som en gemensambiljett som omfattar alla flyg inom Resan.
   3. Eftersom MultiLine-tjänsten utförs enligt separata flygbiljetter från en eller flera transportörer under en och samman Resa, är det Användarens plikt att ta reda på vilka bagageregler som gäller på alla delsträckor av Resan. Användaren ansvarar också för att kontrollera vilka dokument som krävs för att få kunna nyttja tjänsten, inklusive vilket inresevisum eller transitvisum som krävs i länder där Användaren ska nyttja MultiLine-tjänsten eller där Användaren ska byta flyg.
   4. Eftersom tid för byte kan vara för kort (beroende på Användarens sökkriterier och flygförbindelser tillgängliga i Bokningssystemet) kan inköpet av separata MultiLine-biljetter på enskilda flygsträckor medföra risk att Användaren missar flyg under Resan på grund av inställda eller försenade flygningar eller ändrade flygtider.
   5. Tillgängligheten till MultiLine-tjänsten beror på tillgängligheten till flygbiljetter hos olika Transportörer samt på de sökkriterier som Användaren väljer i Bokningssystemet.
 • § 10. FLYGNING+HOTELL PAKET

  1. Som en del av tjänster tillgängliga i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen kan Användare boka minst två olika typer av tjänster, inklusive åtminstone inköp av Flygbiljett och Hotelltjänst, något som utgör grunden för ingående av ett avtal om deltagande i paketresa mellan Användare och eSky ("Avtal").
  2. Avtalet ingås endast vid utförandet av de tjänster som anges i den här punkten. Avtalet godkänns via Bokningssystemet eller via telefonsamtalet med Kundtjänsten. Bekräftelse av Avtalet samt samtliga delar av Avtalet kommer att skickas som ett separat dokument till den e-postadress som angivits i Bokningssystemet eller via telefonsamtalet med Kundtjänsten. Mot bakgrund av ovanstående bestämmer Researrangörer och Användaren att kommunikation gällande tillämpning av föreskrifterna i den här punkten sker i form av elektronisk kommunikation. Med varaktigt medium avses det e-postmeddelande och de PDF-dokument som skickas till Användaren för att bekräfta tjänsternas utförande.
  3. Researrangör för Användare som väljer individuella tjänster i enlighet med bestämmelser som specificeras i detta stycke av Bestämmelser är eSky.pl Spółka Akcyjna, med säte i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, registrerat i Entreprenörsregistret förd av Distriktsdomstolen för Katowice-Wschód i Katowice, 8:de Kommersiella Avdelningen av det Nationella Domstolsregistret under KRS nummer: 0000383663, NIP: 9481987199, REGON 670140736, med aktiekapitalet på PLN 1 019 525.60 inbetalt i sin helhet.
  4. Researrangör ansvarar för tillhandahållande av tjänster beskrivna i detta stycke av Bestämmelser oavsett om dessa tjänster genomförs av researrangör eller övrig Tillhandahållare av tjänster. I enlighet med tillämplig lag begränsar eSky dess ansvar för ej genomförande eller olämpligt genomförande av dess tjänster upp till tredubbel av paketpris för varje Användare. Denna begränsning tillämpas inte till skador för personer eller skador som orsakades avsiktlig eller som påföljd av försumlighet.
  5. Researrangör skall omedelbart tillhandahålla lämplig hjälp för Användare som hamnat i en svår situation, inklusive omständigheter där det är omöjligt att tillförsäkra hans/hennes återkomst till landet i enlighet med Avtal pga oundvikliga och extraordinära omständigheter, bär researrangör kostnader av nödvändigt boende för Användare, om möjligt i kategori likvärdig den som specificerats i Avtal, för perioden upp till 3 nätter.
  6. Bokning av tjänster som specificerats i detta stycke av Bestämmelser är gjord i enlighet med parametrar och kriterier angivna individuellt av Användare, och de är grunden för lämplig information i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen tillhandahållen beträffande detaljer om tjänster och huvuddrag av resetjänster, rättigheter och skyldigheter av Användare och researrangör.
  7. Researrangör informerar att ett effektivt genomförande av vissa tjänster som omfattas av Avtal kan bero på kommunikation på offentliga språket på destinationsorten eller på engelska.
  8. Detaljerad omfattning av information beträffande tillhandahållande av tjänster via Bokningssystemet är tillgänglig i Bilaga 1 av dessa Bestämmelser.
  9. Detaljerad omfattning av information beträffande tillhandahållande av tjänster via Teletjänstcentralen är tillgänglig i Bilaga 4 av dessa Bestämmelser.
  10. Användare som utnyttjar tjänster beskrivna i detta stycke av Bestämmelser är skyddade mot researrangörs obestånd på de villkor som anges i Bilagor 1 och 4 till dessa Bestämmelser.
  11. Pris för tjänster omfattade av detta stycke angivna i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen innefattar pris av resepaket inklusive skatter och, om nödvändigt, ytterligare avgifter och kostnader eller - om det inte är rimligt att förvänta att dessa kostader är möjliga att kalkyleras innan ingående av Avtal - information om typ av ytterligare kostnader som Användare kan belastas med.
  12. Prisstigning är möjlig endast som resultat av ändring av:
   1. pris på passagerare transport som följd av ändringar i kostnad av bränsle eller övriga kraftkällor;
   2. antalet skatter och avgifter från tjänster omfattade av avtal om deltagande i paketresa, belade av enheter som inte deltar direkt i genomförande av paketresa, inklusive turistskatter, flygplatsavgifter eller avgifter för påstigning och landstigning i hamnar och flygplatser;
   3. växelkurs relevant för en given paketresa
  13. Slutliga priset bestämt i Avtal kan inte höjas inom 20 dagar innan startdatum för tjänster beskrivna i detta stycke av Bestämmelser.
  14. Användare kan utträda ur avtal om deltagande i paketresa när som helst innan dess början, därvid kan Användare erfordras att betala lämplig och rimlig avgift för utträde ur Avtal till förmån för researrangör. Ifall Avtal innehåller inte någon information om avgift för utträde ur avtalet skall avgiftsbelopp motsvara pris på resepaket minskat med kostnader eller inkomst för alternativt användande av resetjänster. På resandes begäran skall researrangör rättfärdiga avgiftsbelopp för utträde ur Avtal.
  15. Avtal om deltagande i paketresa kan tyda på avgift för utträde ur Avtal i belopp som beror på tid då utträde ur Avtal är gjort innan början av paketresa, på förväntande kostnadsbesparingar och förväntad inkomst från alternativt användande av berörda resetjänster. Avgiften bestämmas baserande på betalning gjord av en resande.
  16. Användare kan utträda ur Avtal innan början av paketresa utan att ådra sig ytterligare avgifter ifall oundvikliga och extraordinära omständigheter förekommande på resmål eller dess omedelbar närhet som har betydande inflytande på genomförande av paketresa eller transport av resande till resmål. Användare får endast begära återbetalning av betalningar gjorda för paketresa, utan gottgörelse eller upprättelse avseende detta.
  17. Researrangör återbetalar avgifter och betalningar beskrivna ovan inom 14 dagar från datum av utträde ur avtal om deltagande i turistisk händelse.
  18. Som en del av tjänster omfattade av detta stycke av Bestämmelser får Användare, utan researrangörs samtycke, överföra alla rättigheter han har rätt till beträffande deltagande i en sådan paketresa till en person som uppfyller villkor för deltagande i paketresa, om denna person tar samtidigt på sig alla skyldigheter resulterande från Avtal och om Användare upplyser researrangör om detta inom rimlig tid och på en varaktig informationsmedel. Om överföring av rättigheter och påtagande av skyldigheter medför ytterligare kostnader för researrangör är researrangör skyldig att uppvisa dem till resande vid begäran om betalning, till exempel kostnad av ändring av Användares uppgifter. Dessa kostnader måste vara rimliga och får inte överstiga faktiska kostnader som researrangör har haft resulterande från överföring av resepaket. Upplysning lämnad in inte senare än 7 dagar innan början av paketresa skall i varje fall betraktas som lämnad i rimlig tid.
  19. Som en del av tjänster omfattade av detta stycke av Bestämmelser täcks Användare av obligatorisk försäkring mot personliga skador (olycksfallförsäkring) och sjukvårdskostnader försäkring i fall tjänster genomförda utanför Polens gränser. Detaljerad information om denna försäkring finns tillgänglig via dessa länkar: Bestämmelser om Allmän Försäkring och Produktkort. Användare skall ha rätt till att ha ytterligare försäkring för tjänster tillhandahållna av eSky i omfattning specificerat via Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen.
  20. Användare skall upplysas av researrangör om alla speciella krav som Användare har angett och som har godkänts av bägge parter.
  21. Som en del av tjänster omfattade av detta stycke av Bestämmelser är Användare skyldig att upplysa researrangör om alla oförenligheter som hittades under genomförande av paketresa.
  22. Behandling av Användares klagomål inom ramar av detta stycke skall ske i enlighet med punkt XVIII (Klagomål).
  23. Till förmån för Användare som använder www.eSky.se täckt med omfattning av tjänster specificerade i detta stycke av Bestämmelser skall inbetalas ett lämpligt bidrag till Turistiska Garantifonden och Biståndsfonden för turism, i beloppet specificerat i tillämplig lag.
  24. Den anläggning som Användaren väljer och som används för att genomföra paketresan är inte anpassad till personer med funktionsnedsättning, såvida något annat inte anges i den utvalda anläggningens beskrivning.
 • § 11. YTTERLIGARE TJÄNSTER

  1. Som en del av tjänster tillgängliga via Bokningssystemet och Teletjänstcentralen kan Användare boka ytterligare tjänster som omfattas av avgifter angivna som en del av transaktionsprocessen tillgänglig via Bokningssystemet och Teletjänstcentralen.
  2. Varje betalad tjänst utvald av Användare, beskriven i detta stycke och tillgänglig i Bokningssystemet är en integrerad del av den tjänst som ytterligare tjänst har bokats till.
  3. eSky tjänstepaket (nedan kallat ”Tjänstepaket”) är en ej återbetalningsbar fast-avgift tjänsteavgift för minst en modifikation av flygbiljett som omfattar dess integrerade del, genomförd via Teletjänstcentralen av Användare, tillgänglig i Bokningssystemet. Genom inköp av Tjänstepaket tjänst är Användare befriad från tjänsteavgift som tas ut av eSky i enlighet med tabellen för tjänsteavgifter för ytterligare tjänster som ändras i biljett som redan är köpt. Om i enlighet med villkor belastar flyglinjen Användare med avgiften för ändringar/returnering/speciella tjänster ska Användare betala pris för tjänst angivet av flyglinjen.
  4. Incheckning online är en ej återbetalningsbar tilläggs- och betaltjänst som låter Användare att checka in i elektroniska systemet av individuella flyglinjer för inköpt Flygbiljett, om transaktionssystemet tillåter en sådan möjlighet. Som en del av online inchecknings system skickas utfärdat boardingcard på e-post adress angiven av Användare under bokningsprocessen inom tidsfristen som möjliggör egentlig användning av transporttjänsten. Vissa flyglinjer får kräva att Användare anger ytterligare uppgifter som har inte angivits under bokningsprocessen för att kunna checka in. Användare skall ange aktuella kontaktuppgifter såsom e-post adress och telefonnummer, för att möjliggöra kontakt, särskilt strax innan avresa. Underlåtenhet att lämna kontaktdetaljer innefattande uppgifter för incheckning online minst 48 timmar innan planerad avresa, inlämning av ogiltiga eller inkompletta uppgifter, underlåtenhet att svara telefonsamtal från eSky eller lämning inkorrekta uppgifter krävda för incheckning kan omöjliggöra fortsättning med incheckning online och Användare kan belastas med straffavgift bestämd av flyglinje eller kan omöjliggöra deras avresa. Om tjänsten för incheckning online har köpts så är användaren skyldig att omedelbart informera eSky om ändringar i bokningen har utförts av flygbolaget eller av användaren direkt hos flygbolaget. Om Användaren underlåter att lämna information, har eSky ingen möjlighet att utföra incheckning online på ett lämpligt sätt. Mot bakgrund av detta har eSky inget ansvar för felaktigt utförande av tjänsten incheckning online, inklusive för avgifter och andra eventuella följder.
  5. Om flyget är försenat/annullerat, som en del av analys av uppgifter beträffande Användares flyg, eSky anger uppgifter till samarbetande enhet, med syfte att erhålla en lämplig ersättning, nämligen AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, som kommer att agera efter en uttryckligt godkännande av Användare. Samtidigt, i enlighet med Bestämmelse (EC) Nummer 261/2004 av Europaparlamentet och av Europeiska rådet, informerar eSky att Användaren är berättigad att lämna in fordringar och begäran direkt till flyglinjen som anordnar flygning för att få en fullständig (i lämpliga fall) ersättning som passagerare kan vara berättigad till.
  6. AirHelp+ är en ej återbetalningsbar extratjänst tillgänglig för alla Användare som gör en bokning via Bokningssystemet eller via telefonsamtal med Kundtjänsten. Tjänsten hjälper dig att erhålla ersättning på upp till 600 EUR för försenade, inställda eller överbokade flyg och kompensation på upp till 6000 EUR för eventuella kostnader på grund av det försenade flyget (hotell, taxi, flygbiljetter, mat och dryck). Tjänsten tillhandahålls i enlighet med villkor som bestäms av tjänsteleverantören, dvs. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 och specificeras på https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. TJÄNSTER AVSEENDE RESA

  1. Användare som använder www.eSky.se portalen i nedan indikerade situationer gör ett inköp av tjänster avseende resa, som är förstådda som en kombination av minst två olika typer av resetjänster köpta för densamma resa eller semester, täckta av separata avtal med Leverantörer. Samtidigt skapas tjänster avseende resa då reseentreprenör gör det lättare för resande att köpa resetjänster:
   1. Under en vistelse eller kontakt med säljpunkt som har en option att välja och betala separat för varje resetjänst eller
   2. Låter köpa minst en ytterligare resetjänst på ett riktat sätt från en övrig reseentreprenör, om avtalet med denna reseentreprenör ingås inom 24 timmar efter bokningsbekräftelse av den första resetjänst.
  2. Tjänster avseende resa skall inte skapas trots uppfyllande av ovannämnda villkor i fall av kombination av inte mer än en typ av resetjänst (transport av passagerare, inkvartering i ändamål övriga än vistelse, som inte är integrerade delen av transport av passagerare, bil-eller övriga motorfordonsuthyrning) med en eller flera resetjänster som bildar en annan tjänst tillhandahållen för resande och som formar inte integrerade delen av tjänsten: transport av passagerare, inkvartering i ändamål övriga än vistelse, som inte är integrerade delen av transport av passagerare, bil-eller övriga motorfordonsuthyrning), om värde på dessa tjänster är mindre än 25% av totala värdet av tjänster avseende resa och de annonseras inte som en väsentlig del av denna förbindelse, eller bildar en väsentlig del av denna förbindelse av övriga skäl. Dessutom är tjänster avseende resa inte de tjänster som varar kortare än 24 timmar, om inte de inkluderar inkvartering.
  3. Detaljerad information om inköp av tjänster avseende resa samt rätter och skyldigheter härrörande från användning av sådana tjänster är tillgängliga i Bilaga 2 och 3 av dessa Bestämmelser.
  4. Till förmån för Användare som använder www.eSky.se som innefattar tjänster i omfattning specificerad i detta stycke av Bestämmelser, ska inbetalas en lämplig avgift till Turism Garantifond, i beloppet specificerad av lämplig lag.
 • § 13. IATA ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR

 • § 14. REFERENSER TILL BESTÄMMELSER AV FLYGLINJER

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELLBOKNINGAR

 • § 15. HOTELLBOKNINGAR

  1. eSky fastställer regler för delning av hotelltjänster som erbjuds av Leverantörer via www.eSky.se till Användare som önskar använda hotelltjänster.
  2. eSky är inte en part i ett avtal om tillhandahållande av hotelltjänster eller övriga relaterade avtal som ingås via Boknigssystemet. Parter för ett sådant avtal är varje gång en Användare och en individuell Tillhandahållare av tjänster, specificerad i erbjudande, som tillhandahåller tjänster omfattade av avtalet.
  3. Avtalet som ingås via Boknigssystemet ingås och genomföras i enlighet med allmänna villkor i avtal med individuell Tillhandahållare av tjänster. Alla uppgifter innefattande av erbjudande som presenteras i Bokningssystemet baseras på uppgifter angivna direkt av Leverantörer. Villkor av bokning av hotelltjänster tillhandahållna av Leverantörer sker i enlighet med villkor som specificeras i beställning och enligt deras bestämmelser - https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky tillhandahåller Användaren:
   1. direkt tillgång till faciliteter som erbjuds av Leverantörer i landet och utomlands,
   2. Möjlighet att använda tjänster som är fritt och individuellt konfigurerade av Användare, tillgängliga på www.eSky.se.
  5. Regler för bokning av och betalning för hotelltjänster:
   1. Bokning av hotelltjänst via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen vid betalning gjord av Användare inom tidsfristen fastställd av objektets erbjudande, direkt till Leverantör som erbjuder objektet, utan att göra betalning för eSky.pl S.A.
   2. Bokning av hotelltjänst via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen, vid betalning gjord av Användare inom tidsfristen fastställd av objektets erbjudande, direkt till eSky.
  6. Typer av bokning:
   1. Ej garanterad bokning som har inte betalats av Användare,
   2. Garanterad bokning som har betalats av Användare eller Användareuppgifter har verifierats positivt i enlighet med villkor fastställda i dessa Bestämmelser.
  7. Frågemöjligheter för bokning av hotelltjänster:
   1. Via Bokningssystemet som är tillgängligt på www.eSky.se och övriga webbsidor som tillhör enheter som samarbetar med eSky.
   2. Via telefonsamtal på nummer tillhandahållet av Teletjänstcentralen.
  8. Beställnings- och prisbekräftelse.
   1. Användare får bekräftelse på hans förfråga på angiven e-post adress. Bekräftelse innehåller bokningsnummer, uppgifter om utvald hotelltjänst, totalt pris av tjänst och utvalt betalningssätt.
   2. Pris på hotelltjänst är angivet i valuta som utvaldes i beställningsformulär. Pris på tjänst innefattar i synnerhet: betalning för vistelse, netto tariff, VAT, och alla övriga skatter och avgifter, om inte fastställd annorlunda på Bokningssystemets webbsida eller i e-post meddelande med bokningsbekräftelse.
   3. Om i enlighet med villkor för beställd tjänst skall Användare göra betalning till eSky, är pris på tjänst i bokningsbekräftelse inte garanterat tills eSky får betalning, med tanke på villkor fastställda av Leverantörer.
   4. Innan att göra betalning skall Användare kontrollera om alla detaljer i bekräftelse han har fått är korrekta.
  9. Beställning av hotelltjänst
   1. Användare får köpa hotelltjänst under förutsättning att alla personuppgifter som angivits i Bokningssystemet är sanningsenliga. Innan att lämna in en beställning är Användare skyldig att läsa och godkänna dessa Bestämmelser samt läsa villkor för bokning av tjänster lämpliga för faciliteten som tillhandahåller tjänst utvald av Användare.
   2. Efter att få bokningsbekräftelse kan eSky kontakta Användare för att verifiera Användares uppgifter och bekräfta beställningen. Ifall det är omöjligt att kontakta Användare svarar eSky inte om Tillhandahållare av tjänster godkänner inte bokning enligt beställningsinnehåll, om inte det var en garanterad bokning i meningen av avsnitt XV punkt 6 i dessa Bestämmelser.
   3. Varje bokning/anmälning delges av eSky på Användares vägnar till en bestämd Leverantör och betraktas som beställningsdeklaration.
   4. Tillhandahållare av tjänster och Leverantör har rätten att annullera bokning om Kunden incheckar inte på hotell som erbjuder tjänsten den dagen som tjänsten har sin början. Tid och villkor för en sådan annullering är indikerade i villkor för bokning av tjänster av faciliteten som tillhandahåller en given tjänst.
  10. Bokning av hotelltjänst är föremål för annulleringspolicy tillgänglig på webbsida av en given Leverantör.
  11. I vissa situationer förbehåller sig eSky rätten att annullera ej garanterade bokningar ifall det är omöjligt att kontakta Användare via angivet telefonnummer. Användare får göra en garanterad bokning genom att ange nummer på hans/hennes betalningskort. Kunden kan frågas om att skicka skanning av hans betalningskort och identitetskort tillsammans med ifylld UCCCF formulär för att kunna verifiera om transaktionen är korrekt.
  12. Användares potentiella fordringar eller begäran för skadeersättning skall riktas till respektive Leverantörer. eSky är endast ansvarig för felaktigt genomförande av förmedlingstjänster.
  13. Uppgift av eSky och övriga samarbetande företagen inblandade i tillhandahållande av databas för Leverantörer av hotelltjänster är att förse Användare med tillgång till direkta erbjudanden av varje Leverantör.
  14. Internationell hotellklassificering baserande på stjärnsystemet bildar ej bindande information beträffande standard för ett givet hotell. Information om hotell tillgängliga i eSky Bokningssystemet baserar på subjektiv recension av ett givet hotell.

FÖRSÄKRING

 • § 16. FÖRSÄKRING

  1. Försäkringsgivaren för den valda försäkringstjänsten är (beroende på vilken tjänst Användaren väljer vid bokning via Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen):
   • Försäkringsgivare för Reseavbeställningsskyddet ALL RISK, reseförsäkring för utrikesresor, reseförsäkring för utrikesresor PLUS och reseförsäkring för inrikesresor är Inter Partner Assistance S.A filial i Polen med säte i Warszawa, ul. Giełdowa 1; 01 – 211 Warszawa, registrerat i det polska företagarregistret fört av Distriktsdomstolen för huvudstaden Warszawa i Warszawa, 12:e Ekonomiavdelning för Nationella domstolsregistret (KRS), under KRS-nummer: 0000320749, Skatteregistreringsnummer NIP: 108-00-06-955, med aktiekapital på 31 702 613,00 EUR. Det är en filial till den utländska Försäkringsgivaren Inter Partner Assistance SA med säte i Bryssel, e-postadress: claims@axa-assistance.pl (nedan kallad för „AXA Assistance”)
   • Försäkringsgivare för Travel Protect reseförsäkring för utrikesresor, Travel Protect reseförsäkring för inrikesresor, Travel Protect reseavbeställningsskydd vid nödsituationer och Travel Protect bagageförsäkring är Colonnade Insurance S.A. registrerat i Luxembourg under nummer: B 61605, huvudsäte: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, som bedriver verksamhet i Polen via Colonnade Insurance Société Anonyme filial i Polen, registrerat vid Distriktsdomstolen för huvudstaden Warszawa i Warszawa, 12:e Avdelning för Nationella domstolsregistret (KRS), under KRS-nummer: 0000678377, Skatteregistreringsnummer NIP 1070038451, med säte: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, med ett helt inbetalt aktiekapital på 9 500 000 EUR, e-postadress: info@colonnade.pl (nedan kallad för „Colonnade”)
  2. Colonnades och AXA Assistances försäkringsmäklare är We Care Insurance Sp. z o.o. med säte i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, registrerat i det polska företagarregistret fört av Distriktsdomstolen Katowice-Wschód i Katowice, 8:e Ekonomiavdelning för Nationella domstolsregistret (KRS), under KRS-nummer 0000751962, Skatteregistreringsnummer NIP: 954-279-73-53, REGON-nummer: 381493361, aktiekapitalet 5 000 PLN (helt inbetalt), som kontrollerar kunders personuppgifter enligt de villkor som anges här.
  3. Mäklaren agerar enligt fullmakt från Försäkringsgivaren. Fullmakten för Colonnade finns tillgänglig här och för AXA Assistance här.
  4. eSky, genom att agera som Försäkringsgivare, utför i samband med ingående och genomförande av gruppförsärkingsavtal alla faktiska och rättsliga åtgärder som anges i dessa Bestämmelser, bland annat:
   • inom ramen för gruppförsäkringen Colonnade och AXA Assistance informerar Användare om ingående av gruppförsäkringsavtal, dess anslutningsvillkor och villkor för att frånträda avtalet, gruppförsäkringens omfattning och den försäkrade Användarens skyldigheter, tillhandahåller alla nödvändiga dokument före gruppförsäkringens tecknande inklusive dokument som innehåller regler för behandling av personuppgifter och dokument som bekräftar befogenhet att agera inom ramen för försäkringstjänster samt ansluter Användare till gruppförsäkringen och upplyser Användaren om hur denne ska agera vid en händelse som täcks av gruppförsäkringsavtalet.
  5. Försäkringsgivaren ska se till att Användare får all nödvändig information om försäkringens omfattning via Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen. Försäkringsgivaren ska delge Användaren gruppförsäkringsavtalets villkor innan den Försäkrade ger sitt samtycke till att betala försäkringspremie.
  6. Beroende på vilken försäkringstjänst Användaren valt, ingås gruppförsäkringsavtal mellan Användaren och:
   • för Reseavbeställningsskyddet ALL RISK, reseförsäkring för utrikesresor, reseförsäkring för utrikesresor PLUS och reseförsäkring för inrikesresor - mellan AXA Assistance och eSky (för Användarens räkning). Försäkringen beviljas enligt Särskilda Villkor för Reseavbeställningsskyddet ALL RISK, Särskilda Villkor för reseförsäkringen för utrikesresor, Särskilda Villkor för reseförsäkringen för utrikesresor PLUS, Särskilda Villkor för reseförsäkringen för inrikesresor och i enlighet med de villkor som anges i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen.
   • för Travel Protect reseförsäkring för utrikesresor, Travel Protect reseförsäkring för inrikesresor, Travel Protect reseavbeställningsskydd vid nödsituationer och Travel Protect bagageförsäkring - mellan Colonnade och eSky (för Användarens räkning). Försäkringen beviljas enligt gruppförsäkringens Travel Protect allmänna försäkringsvillkor för utrikesresor, gruppförsäkringens Travel Protect allmänna försäkringsvillkor för inrikesresor, gruppförsäkringens Travel Protect allmänna försäkringsvillkor för avbeställning vid nödsituationer, gruppförsäkringens Travel Protect allmänna försäkringsvillkor för transport av bagage vars omfattning bestäms i dessa Bestämmelser. Försäkringen beviljas också i enlighet med villkor som anges i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen.
  7. Alla dokument som handlar om försäkringstjänster och deras omfattning finns i Bokningssystemet eller kan nås via Teletjänstcentralen.
  8. Bekräftelse på att försäkringsavtalet ingåtts ska skickas till Användaren beroende på försäkringstjänst som valts i form av ett elektroniskt Certifikat efter att bokningen slutförts i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentralen.
  9. Försäkringens certifikat, Allmänna Försäkringsvillkor för Gruppförsäkringen Colonnade, Särskilda Villkor för AXA Assistance och alla andra dokument som delges via Bokningssystemet eller via Teletjänstcentral och som handlar om utförande av köpta tjänster skall skickas till den e-postadress som angivits av Användaren.
  10. Gruppförsäkringen tecknas frivilligt av Användaren. Användaren som tecknar försäkringen samtycker till att betala försäkringspremie. Användaren kan be om en kostnadsspecifikation genom att välja ett av de föreslagna alternativen i Bokningssystemet eller via Teletjänstcentral och genom att fylla i alla obligatoriska uppgifter i formuläret.
  11. Användaren betalar försäkringspremie efter att ha fyllt i korrekta uppgifter i Bokningssystemet. Innan ett gruppförsäkringsavtal ingås är Användaren skyldig att läsa igenom och godkänna dessa Bestämmelser samt att läsa igenom de relevanta villkor (Allmänna Försäkringsvillkor för Gruppförsäkringen Colonnade eller Särskilda Villkor för AXA Assistance) och alla andra dokument som Användaren får genom Bokningssystemet eller via Teletjänstcentral.
  12. Bekräftelse som innehåller bl.a. bokningsnummer, totalt pris och betalningsmetod skickas till den e-postadress som angivits av Användaren. Den Försäkrade betalar alla avgifter i den valuta som visas i Bokningssystemet eller som anges via Teletjänstcentral.
  13. Transaktioner rörande försäkringstjänsten behandlas i enlighet med villkor som anges i punkt VII i dessa Bestämmelser och i enlighet med Allmänna Villkor för gruppförsäkringen Colonnade och Särskilda Villkor för AXA Assistance.
  14. Användare som har ingått gruppförsäkringsavtal via internet kan i händelse av tvist vända sig till icke-rättsliga myndigheter och klaga via EU-gemensam webbplats, ODR-plattform, som kan nås via länken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • § 17. ÖVRIGA TJÄNSTER ERBJUDNA AV ENHETER SOM ESKY TILLHANDAHÅLLER UTHYRNING AV REKLAMUTRYMMEN

  1. Biluthyrning:
   eSky tillhandahåller tjänster omfattande uthyrning av reklamutrymme för rentalcars.com som är ett märke tillhörande TravelJigsaw Limited group, företag registrerat i England och Wales (under referensnummer 05179829) med dess registrerat säte i 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, som agerar som mellanhand i bokningsprocessen och tillhandahåller tjänster i enlighet med villkor som specificeras i dess tjänstevillkor www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Speciella förutsättningar avseende särskilda fordon indikeras för dessa fordon och definieras av enheter som tillhandahåller dessa tjänster. eSky får upplysa om möjligheten av inköp av ytterligare tjänster medan behandling av bokning genom telefon.
  2. Turer och attraktioner:
   eSky tillhandahåller uthyrningstjänster för annonsutrymme till fördel åt GetYourGuide Deutschland GmbH (med huvudkontor i Tyskland på adressen Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlin), som tillhandahåller tjänster enligt villkoren angivna i denna entitets tjänstregler, tillgängliga på https://www.getyourguide.com/terms_of_business. eSky kan informera om det är möjligt att boka ytterligare tjänster vid bokning av en turistattraktion i att samarbete med GetYourGuide vid en telefonbokning eller andra tjänster.
  3. Transporttjänster:
   eSky tillhandahåller reklamplats till Mozio Inc., a Delaware corporation med huvudkontor på 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 i USA. De tillhandahåller tjänster enligt villkoren specificerade i denna entitets tjänstvillkor, tillgängliga på på https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service . Speciella villkor gällande transport definieras av de entiteter som direkt utför dessa tjänster, villkoren kan hittas genom Mozio, Inc.. eSky kan komma att informera om möjligheten att köpa ytterligare tjänster när bokningen hanteras via telefon.

KLAGOMÅL

 • § 18 KLAGOMÅL

  1. Felaktig eller ej utförd tjänst som eSky tar ansvar för kan utgöra föremål för klagomålet. Om eSky underlåter att utföra tjänsten eller utför tjänsten felaktigt samt om tredje part vars ansvar fastställs i varje enskilt fall av denna tredje part oberoende av Sky och som agerar via eSky underlåter att utföra tjänsten eller utför tjänsten felaktigt, kan det också utgöra föremål för klagomålet.
  2. Klagomålen rörande bokningar, biljetter och andra resetjänster kan skickas via detta webbformulär. Klagomålen kan också lämnas in skriftligt direkt på vårt kontor: eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Polen. Inom 30 dagar från det att vi tagit emot ditt klagomål eller inom tidsfrister angivna av researrangören eller en annan tjänsteleverantör kommer vi att meddela dig vårt slutliga besked gällande ditt klagomå
  3. Efter det att vi har fattat beslut och skickat dig vårt besked är handläggning av klagomålet avslutad. Användare som inte är nöjda med hur eSky har löst deras ärende kan vända sig till domstol eller använda sig av EU-gemensam webbplats, ODR-plattform, som kan nås via länken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. För att kunna ge Användaren sakligt och lämpligt svar utreds alla klagomål inom föreskriven tid. Svaret på polska eller engelska och, under förutsättning att det finns tillgängliga eSky-konsultanter, på klagomålets språk skickas till den angivna adressen.
  5. Om klagomålet avser tjänster som levereras av tredje part, kommer eSky att meddela Användaren om detta samt förklara att det finns möjlighet att rikta klagomålet till den tredje parten. Om Användaren har klagat hos eSky och beskrivit alla detaljer som möjliggör att lämna in klagomål hos tjänsteleverantören, kan eSky vidta lämpliga åtgärder och i samrådet med Användaren och i Användarens namn lämna in klagomål hos den tredje parten. Om kontakten med Användaren av någon anledning uteblir, kan eSky vidta åtgärder för Användarens bästa.

SLUTBESTÄMMELSER

 • § 19. SLUTBESTÄMMELSER

  1. eSky förbehåller sig rätten att göra ensidiga ändringar i innehållet av dessa Bestämmelser, i överensstämmelse med faktum att för Kunden gäller Bestämmelser som godkändes av honom under bokningsprocessen och att Kunden har tillgång till arkivversioner av Bestämmelser. Varje Kund skall läsa Bestämmelser och övriga levererade dokumenten som beskriver tjänster innan bokningen och skall bindas av Bestämmelser och levererade dokumenten som beskriver tjänster vid tidpunkt av bokning och inköp av Flygbiljetter och övriga tjänster tillgängliga på www.eSky.se webbsida.
  2. I de fallen som inte omfattas av dessa Bestämmelser gäller bestämmelser av tillämpliga polska lagar.
  3. Det borde noteras att tjänster tillgängliga i Bokningssystemet består av genomförande av faktiska aktiviteter i förhållande till att Användare beställer Tillhandahållares tjänster; därför är villkor av bokning bindande till Användare vid tidpunkt av godkännande av en given Tillhandahållare - returnering eller annullering är möjliga endast om Tillhandahållare ger en sådan option. Beträffande konsumenttvister finns det möjlighet att använda europeisk ODR plattform (online tvistlösning) som är tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. eSky bär inget ansvar för skador som orsakas av Användare eller som uppkommit om resa sker inte på grund av en strejk av anställda på flyglinjer, anställda på flygplatser, anställda på järnvägslinjer, lika som för skador på grund av en strejk av hotellpersonal eller force majeure, som omöjliggör genomförande av tjänster som indikerades i Bestämmelser, eftersom eSky är bara en enhet som tillhandahåller tillgång till Bokningsprocessen, inte en tillhandahållare av tjänster eller rådgivare som antyder val av vissa bestämda erbjudande gjorda av tredje parter.
  5. För att undvika obehörig användning av betalningskort förbehåller sig eSky rätten att genomföra ytterligare verifiering av korrekthet av uppgifter av ägare till betalningskort eller för att bekräfta om ägare till betalningskort som används i Bokningssystemet godkänner betalning för bokningen.
  6. Polsk rätt är tillämplig för transaktioner som genomfördes via eSky.
  7. Val av polsk rätt beröver inte konsumenten det skydd som ges honom genom lagstiftningen som kan inte uteslutas av avtal i enlighet med bestämmelserna tillämpliga i konsumentens vanliga vistelseort (dvs land av domän där transaktionen har genomförts).

POLICY BETRÄFFANDE UPPSÄGNING AV AVTALET

 • § 20. POLICY BETRÄFFANDE UPPSÄGNING AV AVTALET

  1. I enighet med föreskrifter i dessa Bestämmelser informerar eSky om möjlighet att säga upp avtalet mellan Användare som använder eSky tjänster via Bokningssystemet eller Teletjänstcentralen i enlighet med Artikel 27 i Lagen från den 30:de maj 2014 om Konsumenträttigheter, nedan kallad för Lagen.
  2. I enlighet med Artikel 38(1) i Lagen är Användare inte berättigad att säga upp avtalet som ingåtts på distans ifall avtal om tillhandahållande av tjänster, om entreprenören har genomfört tjänsten i dess helhet efter ett explicit samtycke av konsument som upplystes innan tjänstens början om att han har inget rätt för säga upp avtalet efter att tjänsten blir genomförd.
  3. Med hänsyn till det ovannämnda, innan början på genomförande av tjänster som indikeras i dessa Bestämmelser, informerar eSky att Användare som på distans ingått avtal om tillhandahållande av dessa tjänster inte är berättigad att säga upp avtalet utan att ge orsak och utan att bära kostnader inom 14 dagar från den dagen då avtalet ingicks, på grund av fullständigt genomförande av tjänster av eSky S.A. i form av tredje part bokning av tjänster (på Användares uttrycklig begäran). I sådana fall är tjänsteavgift ej återbetalningsbar. Om enheter som tillhandahåller tjänster tillåter möjlighet av returnering av en del av eller en hel värde av tjänst vid uppsägning av avtal, blir konsument explicit upplyst om detta faktum.

NYHETSBREV

 • § 21. TJÄNSTEN NYHETSBREV

  1. Varje Användare kan prenumerera på nyhetsbrev genom att samtycka till att få marknadsföringsmaterial enligt artikel 10.2 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av digitala tjänster via eSkys kommunikationskanaler, dvs. få kommersiell information, marknadsföringsinformation och information om nya erbjudanden och kampanjer hos Tjänsteleverantörer till Användarens e-postadress.
  2. För att lämna samtycke behöver man ange sin e-postadress i en lämplig ruta på webbplatsen www.eSky.se. Detta kan göras antingen vid bokning eller registrering på Ditt konto genom att kryssa i en ruta för att få kommersiell information och marknadsföringsmaterial.
  3. Bilder och texter som är en del av nyhetsbrev omfattas av upphovsrätt eller någon annan immaterialrätt, inklusive Tjänsteleverantörens eller tredje mans industriell äganderätt och är rättsligt skyddade. Alla former av kopiering, modifiering och användning av innehållet på något annat sätt än det innehållet är avsett för eller utan tillstånd från Tjänsteleverantören kan utgöra ett intrång i upphovsrätten.
  4. Nyhetsbrev är en gratis tjänst tillgänglig för alla Användare som har uttryckt önskemål om att prenumerera på detta nyhetsbrev.
  5. Användaren kan återkalla sitt samtycke för nyhetsbrev genom att skicka en ansökan till eSky via kontaktformuläret som finns på webbplatsen www.eSky.se eller genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet.
  6. Så snart Användaren avregistrerats från nyhetsbrev slutar eSky att skicka marknadsföringsmaterial till Användarens e-postadress. Användaren kan när som helst aktivera tjänsten igen.

BILAGA

 • Bilaga 1

  STANDARD INFORMATIONSFORMULÄR FÖR AVTAL OM RESEPAKET DÄR ANVÄNDANDE AV HYPERLÄNKAR ÄR MÖJLIGT

  • Erbjuden sammanställning av tjänster bildar ett resepaket i enlighet med Direktiv (EU) 2015/2302. Därför ska du vara berättigad till alla EU lagar som är lämpliga till semester i form av resepaket. eSky kommer att ha fullständigt ansvar för redigt genomförande av ett helt resepaket. Därutöver har eSky enligt lagliga skyldigheter säkerhet att säkerställa dig återbetalning och, om transport är en del av resepaket, din återvändande till hemlandet ifall eSky kommer på obestånd.
  • Ytterligare information beträffande de viktigaste rättigheter skall verifieras i enlighet med Direktiven (EU) 2015/2302.
  • De viktigaste rättigheter i enlighet med Direktiven (EU) 2015/2302:
   • Innan ingående av avtal om deltagande i resepaket ska den resande få all nödvändig information om resepaket.
   • Alltid är åtminstone en entreprenör ansvarig för redigt genomförande av alla avtalsenliga turisttjänster.
   • Resande får telefonnummer som kan användas i nödsituation eller kontaktpunkt att kontakta researrangör eller reseagent.
   • Resande får överföra semester till en annan person inom en rimlig tidsperiod, under förutsättning av ytterligare kostnader.
   • Resepakets prisstigning är möjligt endast om vissa kostnader (till exempel kostnad av bränsle) har stigit och det uttryckligen anges i ett avtal; under inga omständigheter får prisstigning ske senare än 20 dagar innan resepakets början. Om prisstigning överskrider 8% av pris på resepaket får resande utträda ur avtalet. Om researrangör förbehåller sig rätten att höja priset är resande berättigad att sänka priset ifall motsvarande kostnader har sänkts.
   • Resande får utträda ur avtal utan någon annulleringsavgift och få en fullständig återbetalning om en av grundläggande delar av semester, övriga än pris, förändras betydligt. Om researrangör annullerar betalning innan avresa skall resande vara berättigade till återbetalning, och, om lämplig, gottgörelse.
   • Ifall extraordinära omständigheter - till exempel om det finns allvarliga säkerhetsproblem på resmål som kan påverka resepaket - resande får innan början av resepaket utträda ur avtal utan någon annulleringsavgift.
   • Därutöver får resande utträda ur avtal när som helst innan början av resepaket mot en lämplig och berättigad avgift.
   • Om, efter att resepaket har börjat, väsentliga delar av resepaket kan inte tillhandahållas i enlighet med avtal, skall resande erbjudas med adekvata alternativa tjänster mot inga ytterligare kostnader. Om tjänster tillhandahålls inte i enlighet med avtalet, något som betydligt påverkar genomförande av resepaket och researrangör försummar att lösa problemet, får resande utträda ur avtal utan någon avgift för utträde.
   • Resande är även berättigad till sänkning av pris eller ersättning för skada i fall ej genomförande eller inadekvat genomförande av resepaket.
   • Researrangör måste tillhandahålla stöd för resande i fall av svårigheter.
   • I fall av researrangörs obestånd ska betalningar återbetalas. Om researrangör hamnar på obestånd efter att resepaket har börjat och resepaket innehåller transport, skall resandes hemresa tillförsäkras.
  • eSky har tagit ut skydd vid obestånd på Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Resande får kontakta denna enhet, eller, om lämpligt, behöriga myndigheten, nämligen Marskalkbyrån av Slaskie Vojvodskap, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, telefonnummer (+48 32) 2078-888 (mellan kl. 7:30 - 15:30), om tjänster vägrades på grund av eSkys obestånd.
  • Direktiven (EU) 2015/2302 transponerad till nationella lagen - Lagen om paketresor och anslutande reseanordningar från 24:de november 2017.
 • Bilaga 2

  STANDARD INFORMATIONSFORMULÄR I ETT SÅDANT FALL DÅ FÖRETAGARE SOM UNDERLÄTTAR INKÖP AV ANSLUTANDE RESEANORDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 6 PAR. 1 PUNKT 1 AV LAGEN ÄR FÖRETAGARE ANNORLUNDA ÄN TRANSPORTÖR SOM SÄLJER TUR- OCH RETURBILJETTER

  • Om efter att välja och betala för en resetjänst bokar du ytterligare resetjänster för resa eller semester via eSky, gagnar du INTE från rättigheter beträffande paketen i enlighet med Direktiven (EU) 2015/2302.
  • Därför ansvarar inte eSky för tillbörlig genomförande av dessa ytterligare resetjänster. Ifall problem vänligen kontakta tillämpliga tillhandahållare av tjänster. Men om du bokar ytterligare resetjänster under en och samma vistelse på eSky webbsida för bokning, då blir resetjänster en del av anslutande reseanordning. I ett sådant fall, i enlighet med EU-lagstiftningen, har eSky skydd för återbetalning av dina betalningar till eSky för tjänster ej genomförda på grund av eSkys obestånd. Vänligen notera att detta tillhandahåller inte återbetalning ifall obestånd av tillämplig tillhandahållare av tjänster.
  • eSky har tagit ut skydd vid obestånd på Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Resande får kontakta denna enhet, eller, om lämpligt, behöriga myndigheten, nämligen Marskalkbyrån av Slaskie Vojvodskap, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, telefonnummer (+48 32) 2078-888 (mellan kl. 7:30 - 15:30), om tjänster vägrades på grund av eSkys obestånd.
   Observera: detta skydd mot obestånd täcker inte avtalen med parter övriga än eSky, som kan genomföras trots eSkys obestånd.
  • Direktiven (EU) 2015/2302 transponerad till nationella lagen - Lagen om paketresor och anslutande reseanordningar från 24:de november 2017.
 • Bilaga 3

  STANDARD INFORMATIONSFORMULÄR I ETT SÅDANT FALL DÅ FÖRETAGARE SOM UNDERLÄTTAR INKÖP AV ANSLUTANDE RESEANORDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 6 PAR. 2 PUNKT 1 AV LAGEN ÄR FÖRETAGARE ANNORLUNDA ÄN TRANSPORTÖR SOM SÄLJER TUR- OCH RETURBILJETTER

  • Om du bokar ytterligare tjänster för din resa eller semester via denna länk/dess länkar, gagnar du INTE från rättigheter beträffande paketen i enlighet med Direktiven (EU) 2015/2302.
  • Därför ansvarar inte eSky för tillbörlig genomförande av dessa ytterligare resetjänster. Ifall problem vänligen kontakta tillämpliga tillhandahållare av tjänster. Men om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar inom 24 timmar efter att du får bekräftelse från eSky, då blir dessa resetjänster en del av anslutande reseanordning. I ett sådant fall, i enlighet med EU-lagstiftningen, har eSky skydd för återbetalning av dina betalningar till eSky för tjänster ej genomförda på grund av eSkys obestånd. Vänligen notera att detta tillhandahåller inte återbetalning ifall obestånd av tillämplig tillhandahållare av tjänster.
  • eSky har tagit ut skydd vid obestånd på Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Resande får kontakta denna enhet, eller, om lämpligt, behöriga myndigheten, nämligen Marskalkbyrån av Slaskie Vojvodskap, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, telefonnummer (+48 32) 2078-888 (mellan kl. 7:30 - 15:30), om tjänster vägrades på grund av eSkys obestånd.
   Observera: detta skydd mot obestånd täcker inte avtalen med parter övriga än eSky, som kan genomföras trots eSkys obestånd.
  • Direktiven (EU) 2015/2302 transponerad till nationella lagen - Lagen om paketresor och anslutande reseanordningar från 24:de november 2017.
 • Bilaga 4

  STANDARD INFORMATIONSFORMULÄR FÖR AVTAL OM RESEPAKET DÄR ANVÄNDANDE AV HYPERLÄNKAR INTE ÄR MÖJLIGT

  • Erbjuden sammanställning av tjänster bildar ett resepaket i enlighet med Direktiv (EU) 2015/2302. Därför ska du vara berättigad till alla EU lagar som är lämpliga till semester i form av resepaket. eSky kommer att ha fullständigt ansvar för redigt genomförande av ett helt resepaket. Därutöver har eSky enligt lagliga skyldigheter säkerhet att säkerställa dig återbetalning och, om transport är en del av resepaket, din återvändande till hemlandet ifall eSky kommer på obestånd.
  • Ytterligare information beträffande de viktigaste rättigheter skall verifieras i enlighet med Direktiven (EU) 2015/2302.
  • De viktigaste rättigheter i enlighet med Direktiven (EU) 2015/2302:
   • Innan ingående av avtal om deltagande i resepaket ska den resande få all nödvändig information om resepaket.
   • Alltid är åtminstone en entreprenör ansvarig för redigt genomförande av alla avtalsenliga turisttjänster.
   • Resande får telefonnummer som kan användas i nödsituation eller kontaktpunkt att kontakta researrangör eller reseagent.
   • Resande får överföra semester till en annan person inom en rimlig tidsperiod, under förutsättning av ytterligare kostnader.
   • Resepakets prisstigning är möjligt endast om vissa kostnader (till exempel kostnad av bränsle) har stigit och det uttryckligen anges i ett avtal; under inga omständigheter får prisstigning ske senare än 20 dagar innan resepakets början. Om prisstigning överskrider 8% av pris på resepaket får resande utträda ur avtalet. Om researrangör förbehåller sig rätten att höja priset är resande berättigad att sänka priset ifall motsvarande kostnader har sänkts.
   • Resande får utträda ur avtal utan någon annulleringsavgift och få en fullständig återbetalning om en av grundläggande delar av semester, övriga än pris, förändras betydligt. Om researrangör annullerar betalning innan avresa skall resande vara berättigade till återbetalning, och, om lämplig, gottgörelse.
   • Ifall extraordinära omständigheter - till exempel om det finns allvarliga säkerhetsproblem på resmål som kan påverka resepaket - resande får innan början av resepaket utträda ur avtal utan någon annulleringsavgift.
   • Därutöver får resande utträda ur avtal när som helst innan början av resepaket mot en lämplig och berättigad avgift.
   • Om, efter att resepaket har börjat, väsentliga delar av resepaket kan inte tillhandahållas i enlighet med avtal, skall resande erbjudas med adekvata alternativa tjänster mot inga ytterligare kostnader. Om tjänster tillhandahålls inte i enlighet med avtalet, något som betydligt påverkar genomförande av resepaket och researrangör försummar att lösa problemet, får resande utträda ur avtal utan någon avgift för utträde.
   • Resande är även berättigad till sänkning av pris eller ersättning för skada i fall ej genomförande eller inadekvat genomförande av resepaket.
   • Researrangör måste tillhandahålla stöd för resande i fall av svårigheter.
   • I fall av researrangörs obestånd ska betalningar återbetalas. Om researrangör hamnar på obestånd efter att resepaket har börjat och resepaket innehåller transport, skall resandes hemresa tillförsäkras.
  • eSky har tagit ut skydd vid obestånd på Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Resande får kontakta denna enhet, eller, om lämpligt, behöriga myndigheten, nämligen Marskalkbyrån av Slaskie Vojvodskap, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, telefonnummer (+48 32) 2078-888 (mellan kl. 7:30 - 15:30), om tjänster vägrades på grund av eSkys obestånd.
  • Direktiven (EU) 2015/2302 transponerad till nationella lagen - Lagen om paketresor och anslutande reseanordningar från 24:de november 2017.