Menu

Resedokument för barn

Resedokument för barn

Ditt barn behöver ett pass för att kunna flyga. Ibland kan dock ett nationellt ID-kort räcka.

Vid incheckning ska det dokument som användes till flygbiljetten uppvisas.

Barn måste ha egna resedokument, de kan ej flyga med hjälp av sina föräldrars.

Vilka dokument behöver ett barn för att få flyga?

Flyg inom Schengenområdet

För flygningar inom Schengenområdet krävs pass eller nationellt ID-kort.

 

Flyg utanför Schengenområdet

För flygningar utanför Schengenområdet krävs pass och/eller visum (kontrollera i god tid om visum behövs).

För att ansöka om pass måste båda vårdnadshavarna närvara hos polisen, eller ha ett skriftligt godkännande från den andra. En vårdnadshavare bör dock vara närvarande. Blankett för medgivande kan hittas på polisens hemsida.

Observera!

Pass utfärdade till barn under 12 år är giltiga i 3 år och pass för äldre barn är giltiga i 5 år efter datum för utfärdande. I berättigande fall (akut behövda dokument, stöld av dokument, osv) är det möjligt att ansöka om ett provisoriskt pass. Giltigheten för ett provisoriskt pass avgörs efter dess behov men är högst giltig i 7 månader.

Många länder kräver att båda vårdnadshavare har gett medgivande till resan. Om exempelvis du som mor- eller farförälder, eller ensam förälder ska resa med en minderårig kan ett föräldramedgivande behövas. Du kan finna mer information om detta på exempelvis utrikeskansliets hemsida.

Upplys dig om procedurerna kring resande med minderårig hos förslagsvis ambassaden för det land du reser till. Se till att göra detta i god tid innan avresan.

Tips och förslag i denna artikel och relaterade artiklar är endast för information och hjälp och kan inte utgöra grund för några anspråk mot eSky.se.

Innehåller den här artikeln informationen du letade efter? Ja | Nej
Jag tycker att artikeln:
Tack för att du tyckte till!